Ο Δήμος Από Τα Τρίκαλα
Ο Δήμος Από Τα Τρίκαλα(1962)