Οι Βάσεις Και Η Βασούλα
Οι Βάσεις Και Η Βασούλα(1975)