Ο Αστερισμός Της Παρθένου
Ο Αστερισμός Της Παρθένου(1973)