Μια Ελληνίδα Στο Χαρέμι
Μια Ελληνίδα Στο Χαρέμι(1971)