Μια Τρελλή... Τρελλή Σαραντάρα
Μια Τρελλή... Τρελλή Σαραντάρα(1970)