Το Παρελθόν Μιας Γυναίκας
Το Παρελθόν Μιας Γυναίκας(1968)